A JÁSZKOE ALAPSZABÁLYA

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2007 május 8-i közgyűlési Határozat alapján

Alapító tagok figyelemmel a Magyar Köztársaság Alkotmányára és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára a Polgári Törvénykönyv 61-64. szakaszai és az 1989. évi II. törvény alapján egyesületet hoznak létre, és működtetnek jelen alapszabály szerint. 

Az Egyesületet a Fővárosi Bíróság 7.Pk.61.374/1995/1 sz. végzésével, 6700 lajstrom számon nyilvántartásba vette. 

Az egyesület neve: 

Járművezető-szakoktatók és Képzőszervek Országos Egyesülete 

Az egyesület rövidített neve: JáSzKOE 

Az egyesület célja: 

Az egyesület alapvető célja a gépjárművezető-képző szervek (autósiskolák) és szakemberek (szakoktatók) összefogása a szakmai érdekképviselet érvényesítése érdekében, az önszerveződés lehetőségeinek kihasználásával.

Az alapszabály teljes terjedelemben letölthető!

 
   BEMUTATKOZÁS
   ALAPSZABÁLY
   ELNÖKSÉG
   TAGOK
   RENDEZVÉNYEK
   SZOLGÁLTATÁSOK
   FÓRUM
   ELÉRHETŐSÉG

   Járművezető-Szakoktatók és Képzőszervek Országos Egyesülete   ¤   1039 Budapest, Szent János u.16.   ¤     Tel.: 06/1-317-1706    ¤   info@jaszkoe.hu